NTTBInmiddels is duidelijk dat zeker tot 20 april beoefening van binnensport niet toegestaan is. We verwachten dat wanneer binnensport weer mogelijk is, dat in eerste instantie alleen op beperkte schaal en in verenigingsverband zal zijn.
Wanneer het spelen van wedstrijden weer mogelijk is, is op dit moment niet te zeggen. De kans dat dit vóór de zomervakantie zal kunnen is echter zeer klein. In aanmerking nemend dat ook enkele weken nodig zullen zijn voor het herstarten van de competitie, is het uitspelen van de najaarscompetitie 2020 daarmee niet meer realistisch.

Het Hoofdbestuur heeft daarom in afstemming met de acht afdelingen besloten:

 1. De najaarscompetitie 2020, zowel landelijk als in de afdeling, niet in het voorjaar van 2021 uit te spelen. Er zal ook geen voorjaarscompetitie 2021 starten.
 2. De eerstvolgende competitie zal derhalve de najaarscompetitie 2021 zijn. We zijn optimistisch dat dit mogelijk moet zijn. Dit wordt een volledige nieuwe competitie.
 3. In de periode tot de start van de najaarscompetitie kan een afdeling, indien de voorschriften van de overheden dit toelaten, ervoor kiezen om andere wedstrijdvormen, zoals bijvoorbeeld toernooien en/of uitwisselingen, te organiseren.

Wat betekent dit voor de najaarscompetitie 2020:

 1. Alle nog te spelen wedstrijden komen te vervallen.
 2. Alle tot 13 oktober 2020 gespeelde competitiewedstrijden tellen niet meer mee in de
  competitiestanden.
 3. De individuele wedstrijden van alle competitiewedstrijden en toernooien die tot en met 13
  oktober 2020 zijn gespeeld tellen wel mee in de ELO-ranglijst.

Wat betekent dit voor de najaarscompetitie 2021:

 1. Op dit moment is het uitgangspunt dat in september weer volgens een normaal wedstrijdrooster kan worden gespeeld.
 2. De najaarscompetitie 2021 is een geheel nieuwe competitie. Afdelingen kunnen ervoor kiezen een eerder begonnen competitie te hervatten.
 3. Alle teams die in de najaarscompetitie 2020 uitkwamen in de landelijke seniorencompetitie worden ingedeeld in de klasse waarin zij in de najaarscompetitie 2020 uitkwamen. De competitieleider kan significant zwakker samengestelde teams in een lagere klasse indelen.
 4. Alle jeugdcompetities, landelijk en afdelingen, worden geheel opnieuw ingedeeld volgens de leeftijdsgrenzen voor het seizoen 2021/2022. Als gevolg van de veranderingen per 1 juli 2021 van de leeftijdsindeling van de jeugd mogen alle spelers die in de najaarscompetitie 2020 in de jeugdcompetitie uitkwamen in 2021/2022 in de jeugdcompetitie blijven spelen.
 5. De afdelingscompetities worden ingedeeld door de afdelingen. Afdelingen bepalen zelf hoe hun najaarscompetitie 2021 ingedeeld zal worden, waarbij de ELO-rating in veel afdelingen leidend zal zijn.

Voor de nationale toernooien is de situatie vergelijkbaar. Besloten is alle nationale toernooien tot en met juni af te gelasten.

Namens het Hoofdbestuur wil ik u onze grote teleurstelling duidelijk maken, dat het nog steeds niet mogelijk is om weer onze geliefde sport te beoefenen, zelfs niet in clubverband of voor de jeugd. Wij hebben diverse brieven aan onze hoogste volksvertegenwoordigers gestuurd, waaronder een gezamenlijke brief van de gehele binnensport. Mogelijk heeft u ook de campagne #wijwillenweer gezien. Hierdoor hopen wij een opening van de binnensporten te bewerkstelligen.
Wij kijken vooruit en hopen dat wij dat wij allen binnenkort weer volop activiteiten kunnen ontplooien om spelers onze tafeltennissport te kunnen laten beoefenen. Al dan niet met de nodige aanpassingen, waarbij we uw hulp en ondersteuning weer hard nodig hebben.