batje muntenDit jaar kon er helaas nog niet getafeltennist worden. Ook andere binnensporten hebben geen activiteiten kunnen houden.

Er zijn wat financiële punten te melden:

  • De gemeente heeft besloten om het laatste kwartaal van 2020 en het eerste halfjaar van 2021, zolang de accommodaties verplicht gesloten blijven, de zaalhuur kwijt te schelden.
  • De NTTB heeft besloten alleen de basis contributie te heffen.
  • Andere vaste kosten lopen gewoon door, maar dat is niet zo veel.
  • Over 2020 hebben is er een positief saldo, omdat er minder aan huur is  uitgegeven.

Deze meevallers willen zullen aan alle leden ten goede komen. Daarom is besloten over het eerste halfjaar van 2021 geen contributie te heffen. Wij hopen dat dit voor iedereen meer duidelijkheid geeft.

Verder wil het bestuur iedereen bedanken voor het trouwe lidmaatschap, ondanks deze vreemde periode. Onlangs werd bekend dat het kabinet graag wil gaan versoepelen. Er werd nog niets gezegd over sporten, laten we hopen dat daar ook snel ruimte voor komt.