table tennis bat coronavirusNa een aantal maanden niet getafeltennist te kunnen hebben i.v.m. het Corona virus, kan ETAC in beperkte vorm per 1 juli weer beginnen. John Jenniskens en John Derksen hebben een plan van aanpak (protocol Etac'80) gemaakt en ter goedkeuring aangeboden aan de Gemeente Overbetuwe.
Het ETAC-protocol is goedgekeurd en per 1 juli kunnen alle leden van ETAC weer gebruik maken van de speelzaal in de Kruisakkers. Dit kan alleen via aanmelding met de Whatsapp groep ETAC weer Aktief en alleen op woensdagavond. Verder gelden vanzelfsprekend het ETAC-protocol en de geldende RIVM regels.

Plan van aanpak opstarten tafeltennis activiteiten (ETAC Protocol)

Om weer te kunnen beginnen met tafeltennis hebben wij het volgende stappenplan opgesteld.

Om gecontroleerd te kunnen beginnen met onze tafeltennis sport, willen we gaan werken met het aanmelden om te kunnen spelen. We maken twee tijdvakken (20:00-21:00 en 21:15-22:15) waarvoor mensen zich aan kunnen melden. Zo kunnen we het aantal spelers beperken tot 6 (3 tafels). Tussen de tafels worden afscheidingen geplaatst zodat de afstand tot een andere tafel en spelers gewaarborgd blijft. Aan de zijkant van de zaal is er beperkte ruimte voor toeschouwers.
De volgende huisregels zijn van kracht:

  • Bij binnenkomst desinfecteren
  • Houdt de 1,5 meter in acht
  • Bij spelen alleen eigen bal gebruiken/oprapen
  • Niet wisselen van kant / speelhelft
  • Geen hand geven / feliciteren
  • Zelf bidon met drank meenemen
  • Niet douchen
  • Na spelen bal ontsmetten, tafeloppervlak reinigen
  • Geen dubbelwedstrijden spelen
  • Na het spelen de zaal verlaten zodat er ruimte is voor de volgende spelers, of als er ruimte is kun je even blijven kijken.

In een latere fase willen we ook de mogelijkheid bieden om met meerdere mensen aanwezig te zijn waarbij de vergader ruimte wordt benut om even te wachten tot je weer kunt spelen. Ook hierbij wordt gedacht aan een maximum aantal personen en voldoende afstand.

Betreffende de clubcontributie willen we graag het volgende aan jullie meedelen.

De gemeente Overbetuwe heeft de toezegging gedaan om vanaf 13 maart 2020 geen zaalhuur in rekening te brengen over de periode dat de speellocaties niet gebruikt mogen worden.

Hoelang die periode precies duurt is momenteel niet duidelijk, dat moeten we nog even afwachten.

Als Bestuur van ETAC'80 hebben we gemeend onze leden hiervan te laten profiteren door een korting te verlenen op de clubcontributie. Deze korting zal verrekend worden met de volgende kwartaalnota, die pas verstuurd zal worden, wanneer de heropening van de speellocaties een feit is. De hoogte van de korting is op dit moment ook nog niet bekend.

Wim Kamps in functie van penningmeester, zal zich hierover laten informeren en vervolgens toepassen.

De contributie en competitietoeslagen van de NTTB of ABTF staan hierbuiten; indien van toepassing zullen die wel gewoon geïnd blijven.

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur van ETAC'80

tafeltennis okZoals te verwachten was, heeft het bestuur van de A.B.T.F. besloten de voorjaarscompetitie per direct te beëindigen, in verband met het coronavirus. Dit in navolging van de NTTB.

De ledenvergadering wordt verschoven naar begin september. De huidige competitie beginnen we opnieuw in september. Laten we hopen dat we elkaar weer zien in september.

 

tafeltennisbat coronavirusDe NTTB en ABTF hebben beiden besloten om de competitie voorlopig stil te leggen tot en met 6april 2020.

Het Bestuur van ETAC heeft besloten dat de normale recreatieve speelavonden en middag tot en met 6 april NIET kunnen doorgaan naar aanleiding van het besluit van de Gemeente Overbetuwe d.d. 13 maart 2020.
We houden jullie op de hoogte op onze ETAC-nieuws groepsapp.
Jan Obbema en Willy Knelissen houden de 55+ groep op de hoogte van de ontwikkelingen.

Categorie-afbeelding
Competities in september hervat
di 21 juli » 00:01

Game 11 - de tafeltennisexpert(deze link verwijst naar een NIET beveiligde website!)

De Game11 Store in het centrum van Nederland is met een  oppervlakte van 250 m2 een van de grootste  tafeltenniswinkels en showrooms van Europa.

De Store wordt het warenhuis op het gebied van tafeltennis,  waar alle grote merken zoals Butterfly, Stiga, Donic, Andro, Tibhar, Xiom, Joola, Neubauer, 729, DHS etc, vertegenwoordigd zullen zijn.
Butterfly