Nieuws en mededelingen

Mobiele telefoon: scrol naar beneden voor "Agenda" en "meer Nieuws"

Dit is de privacyverklaring van Tafeltennisvereniging Etac’80 gevestigd te Elst Gelderland, ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40121709, hierna te noemen: `de Vereniging”.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan de secretaris van ETAC.

Klik hier om de gehele verklaring te downloaden.