Nieuws en mededelingen

Mobiele telefoon: scrol naar beneden voor "Agenda" en "meer Nieuws"


Om iedereen te kunnen informeren over de ALV van 29 maart 2023 volgen hierna een aantal hoofdpunten/alv besluiten.

  • De notulen, jaarverslag, exploitatierekening en balans van 2022 zijn goedgekeurd.
  • Door incidentele giften konden we 2022 goed doorkomen met een positief resultaat, maar zonder deze eenmalige sponsoring komt Etac'80 500 euro per jaar tekort.
  • Een contributieverhoging per 1-1-2023 met 7% is naar aanleiding van het vorige punt door de ALV goedgekeurd.
  • De ALV vindt het vooralsnog niet nodig een vertrouwenspersoon te benoemen.
  • Tafeltennistraining die door de leden gedeeltelijk betaald moeten gaan worden, gaat niet door, omdat de belangstelling gering is.
  • Clubkampioenschappen met buffet op een zondag kan niet doorgaan, omdat de Gemeente geen vergunning verleent. De clubkampioenschappen vinden nu plaats op woensdagavond 3 mei a.s.

De officiele goedgekeurde notulen van 2023 krijgt u te zijner tijd toegestuurd.