table tennis bat coronavirusNa een aantal maanden niet getafeltennist te kunnen hebben i.v.m. het Corona virus, kan ETAC in beperkte vorm per 1 juli weer beginnen. John Jenniskens en John Derksen hebben een plan van aanpak (protocol ETAC'80) gemaakt en ter goedkeuring aangeboden aan de Gemeente Overbetuwe.
Het ETAC-protocol is goedgekeurd en per 1 juli kunnen alle leden van ETAC weer gebruik maken van de speelzaal in de Kruisakkers. Dit kan alleen via aanmelding met de Whatsapp groep ETAC weer Aktief en alleen op woensdagavond. Verder gelden vanzelfsprekend het ETAC-protocol en de geldende RIVM regels.

Plan van aanpak opstarten tafeltennis activiteiten (ETAC Protocol)

Om weer te kunnen beginnen met tafeltennis hebben wij het volgende stappenplan opgesteld.

 

Om gecontroleerd te kunnen beginnen met onze tafeltennis sport, willen we gaan werken met het aanmelden om te kunnen spelen. We maken twee tijdvakken (20:00-21:00 en 21:15-22:15) waarvoor mensen zich aan kunnen melden. Zo kunnen we het aantal spelers beperken tot 6 (3 tafels). Tussen de tafels worden afscheidingen geplaatst zodat de afstand tot een andere tafel en spelers gewaarborgd blijft. Aan de zijkant van de zaal is er beperkte ruimte voor toeschouwers.
De volgende huisregels zijn van kracht:

  • Bij binnenkomst desinfecteren
  • Houdt de 1,5 meter in acht
  • Bij spelen alleen eigen bal gebruiken/oprapen
  • Niet wisselen van kant / speelhelft
  • Geen hand geven / feliciteren
  • Zelf bidon met drank meenemen
  • Niet douchen
  • Na spelen bal ontsmetten, tafeloppervlak reinigen
  • Geen dubbelwedstrijden spelen
  • Na het spelen de zaal verlaten zodat er ruimte is voor de volgende spelers, of als er ruimte is kun je even blijven kijken.

In een latere fase willen we ook de mogelijkheid bieden om met meerdere mensen aanwezig te zijn waarbij de vergader ruimte wordt benut om even te wachten tot je weer kunt spelen. Ook hierbij wordt gedacht aan een maximum aantal personen en voldoende afstand.