batje met muntenBetreffende de clubcontributie willen we graag het volgende aan jullie meedelen.

De gemeente Overbetuwe heeft de toezegging gedaan om vanaf 13 maart 2020 geen zaalhuur in rekening te brengen over de periode dat de speellocaties niet gebruikt mogen worden. Hoelang die periode precies duurt is momenteel niet duidelijk, dat moeten we nog even afwachten.

Als Bestuur van ETAC'80 hebben we gemeend onze leden hiervan te laten profiteren door een korting te verlenen op de clubcontributie. Deze korting zal verrekend worden met de volgende kwartaalnota, die pas verstuurd zal worden, wanneer de heropening van de speellocaties een feit is. De hoogte van de korting is op dit moment ook nog niet bekend.

Wim Kamps in functie van penningmeester, zal zich hierover laten informeren en vervolgens toepassen. De contributie en competitietoeslagen van de NTTB of ABTF staan hierbuiten; indien van toepassing zullen die wel gewoon geïnd blijven.

Het Bestuur van ETAC'80

tafeltennis okZoals te verwachten was, heeft het bestuur van de A.B.T.F. besloten de voorjaarscompetitie per direct te beëindigen, in verband met het coronavirus. Dit in navolging van de NTTB.

De ledenvergadering wordt verschoven naar begin september. De huidige competitie beginnen we opnieuw in september. Laten we hopen dat we elkaar weer zien in september.

 

tafeltennisbat coronavirusDe NTTB en ABTF hebben beiden besloten om de competitie voorlopig stil te leggen tot en met 6april 2020.

Het Bestuur van ETAC heeft besloten dat de normale recreatieve speelavonden en middag tot en met 6 april NIET kunnen doorgaan naar aanleiding van het besluit van de Gemeente Overbetuwe d.d. 13 maart 2020.
We houden jullie op de hoogte op onze ETAC-nieuws groepsapp.
Jan Obbema en Willy Knelissen houden de 55+ groep op de hoogte van de ontwikkelingen.

batje bittoernooiVoor het BIT-toernooi hebben de volgende ETAC-ers zich aangemeld:
Safa Faezi, Joop van Osch, Peter de Kort, Alan Cheng en Ben Peters.


Veel succes mannen!