Agenda

ALV ABTF
Maandag, 27 Mei 2019, 20:00
Hits : 11

Bij ttv De Spil
Aanvang: 20:00 uur

AGENDA
1. Opening
2. Presentielijst
3. Mededelingen
4. Notulen ALV d.d. 30 mei 2018
5. Ingekomen stukken
6. Jaarverslag Henny van Rossum
7. Verslag Kascontrolecommissie
8. Begroting 2019-2020
9. Schema Kascontrolecommissie
10. Verslag Competitieleider seizoen 2018-2019
11. Opbouw van het wedstrijdschema van de afgelopen competitie.
PAUZE
12. Sidney beantwoordt vragen en geeft toelichting op de website.
13. Rondvraag
14. Sluiting

Aanvullende informatie:
Schriftelijke reacties inzake de agendapunten kunt u tot 48 uur voor de vergadering richten aan de secretaris van de ABTF.