LockdownWoensdag 13 januari is bevestigd wat er al een beetje aan zat te komen: de lockdown is met drie weken verlengd. Dat betekend dat we nog steeds niet kunnen tafeltennissen, helaas. Hopelijk mogen we na 9 februari wel weer sporten, maar ik kreeg het gevoel dat het nog zeer onzeker is. Mede door de Engelse variant van corona is men erg voorzichtig, en lijkt het erop dat de regels eerder strenger worden dan soepeler.

Evenals in de eerste lockdown heeft de gemeente Overbetuwe aangegeven geen huurkosten in rekening te brengen voor de periode dat we geen gebruik mogen maken van de accommodatie.

Gelukkig is er een start gemaakt met het vaccineren, dat geeft toch nog een beetje een positief gevoel.

gemeente OverbetuweBeste gebruikers van gemeentelijke accommodaties,

Vanaf vorige week is het een dringend advies van het kabinet om in openbare ruimtes een mondkapje te dragen. Gemeente Overbetuwe onderstreept dit advies.

Dit houdt voor de sportaccommodaties het volgende in:

 • Draag een mondkapje vanaf 13 jaar.
 • Tijdens het sporten is het dragen van een mondkapje vaak niet mogelijk.
 • Bezoekers nemen mondkapjes zelf mee.
 • Het mondkapje wordt gedragen als je staat of loopt in openbare gebouwen. Dus ook in gangen en kleedruimtes.
 • Als je op een vaste plek zit, mag het mondkapje af.
 • Bij een toiletbezoek zet je het mondkapje weer op.

Daarnaast blijven de algemene regels van het RIVM van kracht:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Vermijd drukke plekken.
 • Nies en hoest in uw elleboog.
 • Was vaak uw handen met zeep.
 • Bent u verkouden? Blijf dan thuis!
 • Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.

Voor vragen kunt u mailen naar .

 

Corona - maatregelen

Bij ETAC zijn de volgende huisregels van kracht:

• Bij binnenkomst de handen desinfecteren
• Houd de 1,5 meter in acht
• Bij het spelen alleen de eigen bal gebruiken/oprapen
• Niet wisselen van kant/speelhelft
• Geen hand geven bij het feliciteren
• Niet douchen
• Na het spelen de bal ontsmetten en tafeloppervlak reinigen
• Geen dubbelwedstrijden spelen

Zie ook het coronadossier van de NTTB.

 

ETAC weer actiefNu de zomervakantie voorbij is, willen we het tafeltennis ook weer verder oppakken.
Dat betekent, dat we op zowel de woensdag als de vrijdag kunnen spelen.
Voor beide avonden blijft het aanmelden via de “ETAC weer Aktief” app-groep verplicht, zodat we een administratie kunnen overleggen, mocht dat nodig zijn.

We zullen dan ook weer een splitsing maken in groep 1 en 2 en voegen eventueel groep 3 toe voor degene die niet vroeg kunnen komen.
Dit allemaal om zoveel mogelijk spreiding te creëren. Groep 1 begint om 20:00 uur, groep 2 om 20:30 en groep 3 om 21:00 uur
(als je toegevoegd wilt worden aan de app-groep, laat het dan weten)

In de zaal blijven we spelen zoals we nu doen, dus met 3 tafels en genoeg afstand van elkaar.
Ook het reinigen van de tafel blijft zoals het nu is.

In de vergaderruimte zullen we ook weer drank aanbieden.
Per avond zullen er twee mensen (vrijwilligers) zijn die het drinken uit de koelkast pakken en noteren op de lijst.
Dit om geloop en drukte te voorkomen.
De stoelen zullen we zo neer zetten dat we afstand tot elkaar kunnen houden.

Betreffende de 55+ groep: die starten weer op 3 september in de Helster.
Omdat de situatie ivm het Coronavirus anders is, zullen Jan Obbema en Peter de Kort bij de opening van het nieuwe seizoen aanwezig zijn, om nadere informatie te geven.
Jan heeft de 55+ groep al eerder ingelicht via een e-mailbericht.