jan obbemaIn het gemeenteblad Overbetuwe is een artikel verschenen van een van onze leden, met de titel: ‘Op het drieluik van Rembrandt ben ik echt trots’.
Voor prachtig houtsnijwerk moet je bij Jan Obbema zijn. Het is kunst met een hoofdletter, gemaakt van allerlei soorten hout. Een van zijn pronkstukken hangt prominent in de kamer. Het is een drieluik van schilder Rembrandt van Rijn. “Daar ben ik echt trots op”, zegt de Elstenaar.

>> Leer er meer over op deze pagina ven het Gemeenteblad.

Excursie 55+, jan-2023Op donderdagmiddag 19 januari was er geen tafeltennis mogelijk in sportcentrum De Helster. 
Jan Obbema heeft in plaats daarvan een excursie geregeld naar de prachtige kerk in Elst, waar zich de restanten van een Romeinse Tempel bevinden. Die Tempel werd 100 jaar na Chr. door de Romeinen met hulp van Bataafse arbeiders gebouwd.
De restanten zijn direct na de Tweede Wereldoorlog ontdekt, omdat de kerk grotendeels verwoest is. Bij de heropbouw zijn de fundamenten ontdekt en werden ook voorwerpen en andere restanten gevonden. (zie ook deze pagina)

Excursie 55+, jan-2023Excursie 55+, jan-2023Excursie 55+, jan-2023

Excursie 55plus, jan-2023Excursie 55plus, jan-2023Excursie 55plus, jan-2023

Een excursieleider heeft alles prima uitgelegd en ons alles laten zien. Hiervoor zijn we onder de vloer van de kerk in de onderaardse gewelven gedaald! Het was fascinerend om alles te kunnen bewonderen.

Na afloop zijn we naar het Wapen van Elst gegaan, omdat de 2 jarigen (Liesbeth Lintner en Wim Mecking) de groep een drankje wilde aanbieden. 

Excursie 55plus, jan-2023Excursie 55plus, jan-2023

tafeltennisbatje met oliebolHet einde van dit jaar nadert en dus zijn we ook zo weer in het jaar 2023 aanbeland! Wij willen het nieuwe jaar dan ook meteen met een gezellig toernooi beginnen. Woensdag 4 januari gaan we het daarom eens anders doen……
We gaan met z’n allen gezellig “een vreemd balletje slaan”. Hierbij wordt er gratis voor iets te eten en drinken gezorgd!

We willen graag om 19:30 uur beginnen met koffie met een lekkere ????, dus we hopen jullie allemaal op tijd te zien op woensdag 4 januari.

Voor nu allemaal alvast hele fijne feestdagen gewenst!


Namens de feestcommissie:

Groet van Piet en Harry 🧑‍🎄🎄🎅

Tijdens de NK Tafeltennis in Zwolle werd John Derksen door de NTTB gehuldigd voor het 50-jarig lidmaatschap bij de NTTB. Eigenlijk is hij al 52 jaar lid, maar door Corona werd het feestmoment destijds uitgesteld.
In 1970 werd hij lid van het Elster CJV, dat in 1980 verder ging als Etac'80. Enkele jaren geleden is hij ook lid geworden van ttv Overbetuwe om bedrijfstafeltennis te spelen, maar hij bleef ETAC'80 trouw!
Sinds kort is hij bestuurslid en beheert de inkomsten en uitgaven en de ledenadministratie.
In Zwolle waren namens ETAC'80 ook present de bestuursleden John Jenniskens en Manfred Houtzeel.
Van harte gefeliciteerd John!

John Derksen 50 jaar lid  nttb