table tennis bat coronavirusTeam 1 NTTB en Team 1 ABTF hebben te kennen gegeven niet deel te nemen aan de najaarscompetitie 2020. De nieuwe richtlijnen vanwege de stijging van het aantal Covid-19 besmettingen is de reden van hun besluit. Het ligt in de verwachtingen dat zij niet de enigen zullen zijn binnen de bonden ABTF en NTTB, die het competitiespelen voorlopig zullen mijden.

Afwachten dus hoe en of er nog wel competitie gespeeld zal worden.

table tennis bat coronavirusNa een aantal maanden niet getafeltennist te kunnen hebben i.v.m. het Corona virus, kan ETAC in beperkte vorm per 1 juli weer beginnen. John Jenniskens en John Derksen hebben een plan van aanpak (protocol ETAC'80) gemaakt en ter goedkeuring aangeboden aan de Gemeente Overbetuwe.
Het ETAC-protocol is goedgekeurd en per 1 juli kunnen alle leden van ETAC weer gebruik maken van de speelzaal in de Kruisakkers. Dit kan alleen via aanmelding met de Whatsapp groep ETAC weer Aktief en alleen op woensdagavond. Verder gelden vanzelfsprekend het ETAC-protocol en de geldende RIVM regels.

Plan van aanpak opstarten tafeltennis activiteiten (ETAC Protocol)

Om weer te kunnen beginnen met tafeltennis hebben wij het volgende stappenplan opgesteld.

batje met muntenBetreffende de clubcontributie willen we graag het volgende aan jullie meedelen.

De gemeente Overbetuwe heeft de toezegging gedaan om vanaf 13 maart 2020 geen zaalhuur in rekening te brengen over de periode dat de speellocaties niet gebruikt mogen worden. Hoelang die periode precies duurt is momenteel niet duidelijk, dat moeten we nog even afwachten.

Als Bestuur van ETAC'80 hebben we gemeend onze leden hiervan te laten profiteren door een korting te verlenen op de clubcontributie. Deze korting zal verrekend worden met de volgende kwartaalnota, die pas verstuurd zal worden, wanneer de heropening van de speellocaties een feit is. De hoogte van de korting is op dit moment ook nog niet bekend.

Wim Kamps in functie van penningmeester, zal zich hierover laten informeren en vervolgens toepassen. De contributie en competitietoeslagen van de NTTB of ABTF staan hierbuiten; indien van toepassing zullen die wel gewoon geïnd blijven.

Het Bestuur van ETAC'80

tafeltennis okZoals te verwachten was, heeft het bestuur van de A.B.T.F. besloten de voorjaarscompetitie per direct te beëindigen, in verband met het coronavirus. Dit in navolging van de NTTB.

De ledenvergadering wordt verschoven naar begin september. De huidige competitie beginnen we opnieuw in september. Laten we hopen dat we elkaar weer zien in september.