Sportcentrum De Helster, Elst

Iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur is er gelegenheid voor senioren (55+) om te tafeltennissen.
De groep bestaat momenteel uit leden tussen de vijftig en ruim tachtig jaar. Het gaat niet er niet zozeer om de onderlinge wedstrijden te winnen, hoewel dat ook leuk is, natuurlijk. Een goede onderlinge sfeer is hier het belangrijkste.
Tussen het spelen worden wetenswaardigheden uitgewisseld. Een aantal leden heeft vroeger ook getafeltennist en het plezier van vroeger is hier weer terug! Maar er zijn ook leden die nu pas begonnen zijn en dat gaat prima samen in de 55+ groep.
Onder deze introductie zal met enige regelmaat nieuws en mededelingen uit de 55+ groep verschijnen.

Excursie 55+, jan-2023Op donderdagmiddag 19 januari was er geen tafeltennis mogelijk in sportcentrum De Helster. 
Jan Obbema heeft in plaats daarvan een excursie geregeld naar de prachtige kerk in Elst, waar zich de restanten van een Romeinse Tempel bevinden. Die Tempel werd 100 jaar na Chr. door de Romeinen met hulp van Bataafse arbeiders gebouwd.
De restanten zijn direct na de Tweede Wereldoorlog ontdekt, omdat de kerk grotendeels verwoest is. Bij de heropbouw zijn de fundamenten ontdekt en werden ook voorwerpen en andere restanten gevonden. (zie ook deze pagina)

Excursie 55+, jan-2023Excursie 55+, jan-2023Excursie 55+, jan-2023

Excursie 55plus, jan-2023Excursie 55plus, jan-2023Excursie 55plus, jan-2023

Een excursieleider heeft alles prima uitgelegd en ons alles laten zien. Hiervoor zijn we onder de vloer van de kerk in de onderaardse gewelven gedaald! Het was fascinerend om alles te kunnen bewonderen.

Na afloop zijn we naar het Wapen van Elst gegaan, omdat de 2 jarigen (Liesbeth Lintner en Wim Mecking) de groep een drankje wilde aanbieden. 

Excursie 55plus, jan-2023Excursie 55plus, jan-2023